Ocenjevanje vin letnika 2015

 

 

 

 

 

Šentjanž, 20. februar 2016

 

 

 

 

 

 

Tip vina

Priimek in ime

Vinska gorica

Naslov

Št. vz.

Ocena

Uvrstitev

Dolenjsko belo

suho

Lipec Uroš

Brunk

Njivice 13, 1433 Radeče

11

16,76

1

 

suho

Špolar Franci

Apnenik

Ravnik 85, 8232 Šentrupert

20

16,72

2

 

suho

Livk Zvone

Vinji Vrh

Šentjanž 88, 8297 Šentjanž

17

16,72

2

 

suho

Bale Peter

Svrževo

Šentjanž 37, 8297 Šentjanž

18

16,64

4

 

suho

Kranjec Daniel

Bržane

Šentjanž 64/b, 8297 Šentjanž

16

16,60

5

 

suho

Repovž Viktor

Veliki vrh

Dolenji Boštanj 41/c, 8294 Boštanj

5

16,54

6

 

suho

Markovič Sandi

Zagrad

Zagrad 19/a, 1433 Radeče

4

16,52

7

 

suho

Jazbec Stanislav

Hrušica

Šentjanž 71/c, 8297 Šentjanž

3

16,50

8

 

suho

Knez Peter

Kamenško

Koludrje 3, 8297 Šentjanž

10

16,46

9

 

suho

Borštnar Milan

Jeperjek

8295 Tržišče

15

16,44

10

 

suho

Papež Bojan

Vrhe

Hrastovica,   Mokronog

14

16,40

11

 

suho

Umek Branko

Kamenško

Kamenško 3, 8297 Šentjanž

2

16,36

12

 

suho

Družina Kuhar

Breško

Hinje 11, 8297 Šentjanž

13

16,34

13

 

suho

Štih Toni

Kamenško

Kamenica 10, 8297 Šentjanž

7

16,30

14

 

suho

Zupan Miro

Vrhe

Krmelj, 8296 Krmelj

23

16,28

15

 

suho

Perko Andrej

Marendol

Šentjanž 84, 8297 Šentjanž

6

16,20

16

 

suho

Zavrl Milan

Hrušice

Brunk, 8297 Šentjanž

21

16,00

17

Dolenjsko belo - zvrst

suho

Erman Stane

Gaj

Šentjanž 92, 8297 Šentjanž

24

16,48

1

Dolenjsko belo - polsuho

polsuho

Vidmar Zvonko

Gabrijele

Gabrijele 44, 8296 Krmelj

25

16,66

1

Dolenjsko belo - zvrst - polsuho

polsuho

Kostrevc Rado

Kamenško

Krmelj 86, 8296 Krmelj

26

16,18

1

Kraljevina

suho

Sotlar Majda

Murnce

Hinje 1, 8297 Šentjanž

27

15,88

1

Laški rizling

suho

Karlič Brane

Gabrijele

Gabrijele 51/a, 8296 Krmelj

29

17,14

1

 

suho

Perko Andrej

Marendol

Šentjanž 84, 8297 Šentjanž

28

17,02

2

 

suho

Repovž Stane

Bržane

Šentjanž 86, 8297 Šentjanž

30

16,84

3

Rumeni plavec

suho

Sotlar Majda

Murnce

Hinje 1, 8297 Šentjanž

31

16,14

1

Sivi pinot

suho

Družina kuhar

Breško

Hinje 11, 8297 Šentjanž

33

17,14

1

 

suho

Repovž Jože

Breško

Šentjanž, 8297 Šentjanž

34

16,92

2

Sivi pinot - polsladko

polsladko

Jankovič Edo

Vrhek

Krmelj 43/a, 8296 Krmelj

35

17,24

1

Sauvignon

suho

Repše Andrej

Kamenško

Birna vas, 8297 Šentjanž

39

17,60

1

 

suho

Flajs Slavko

Kamenško

Podgorje 25/b, 1240 Kamnik

37

17,42

2

 

suho

Bec Rudi

Kamenško

Krmelj 86, 8296 Krmelj

38

17,32

3

 

suho

Jamšek Milan

Kamenško

Kamenica 7, 8296 Krmelj

36

17,28

4

Chardonnay

suho

Flajs Slavko

Kamenško

Podgorje 25/b, 1240 Kamnik

41

17,52

1

 

suho

Bale Srečko

Murnce

Šentjanž 37/a, 8297 Šentjanž

42

17,38

2

 

suho

Jamšek Milan

Kamenško

Kamenica7, 8296 Krmelj

40

16,94

3

Chardonnay - polsuho

polsuho

Karlič Marta

Gabrijele

Gabrijele 51/a, 8296 Krmelj

45

17,46

1

 

polsuho

Sotlar Majda

Murnce

Hinje 1, 8297 Šentjanž

46

16,86

2

 

polsuho

Markovič Sandi

Zagrad

Zagrad 19/a, 1433 Radeče

44

16,78

3

Chardonnay - polsladko

polsladko

Lipec Janez

Brunk

Vodovodna 5, 1433 Radeče

47

17,70

1

Chardonnay - jagodni izbor

jagodni izbor

Jamšek Milan

Kamenško

Kamenica 7, 8296 Krmelj

48

18,96

1

Kerner - polsuho

polsuho

Markovič Sandi

Zagrad

Zagrad 19/c, 1433 Radeče

50

17,64

1

Kerner - polsladko

polsladko

Repovž Boštjan

Bojnik

Šentjanž 24/a, 8297 Šentjanž

51

16,88

1

Rumeni muškat - polsuho

polsuho

Repše Andrej

Kamenško

Birna vas, 8297 Šentjanž

52

17,66

1

Rumeni muškat - polsladko

polsladko

Špolar Franci

Apnenik

Ravnik 85, 8232 Šentrupert

53

17,76

1

 

polsladko

Markovič Sandi

Zagrad

Zagrad 219/a, 1433 Radeče

54

17,66

2

CVIČEK

suho

Vidmar Zvonko

Gabrijele

 Gabrijele 44, 8296 Krmelj

69

16,20

1

 

suho

Repše Andrej

Kamenško

Birna vas, 8297 Šentjanž

94

16,20

1

 

suho

Tori Vinko

Orehovica

Štajngrob 20, 8297 Šentjanž

83

16,10

3

 

suho

Špolar Franci

Apnenik

Ravnik 85, 8232 Šentrupert

60

16,07

4

 

suho

Papež Bojan

Vrhe

Hrastovica,    Mokronog

82

16,07

4

 

suho

Bec Rudi

Kamenško

Krmelj 86, 8296 Krmelj

91

16,07

4

 

suho

Umek Branko

Kamenško

Kamenško 3, 8297 Šentjanž

58

16,03

7

 

suho

Vidmar Miro

Ivandol

Krmelj 82, 8297 Šentjanž

62

16,03

7

 

suho

Erman Stane

Gaj

Šentjanž 92, 8297 Šentjanž

79

16,03

7

 

suho

Ručman Boštjan

Kamenško

Krmelj 90, 8296 Krmelj

84

16,03

7

 

suho

Jazbec Stanislav

Hrušica

Šentjanž 71/c, 8297 Šentjanž

61

16,00

11

 

suho

Družina Kuhar

Brrško

Hinje 11, 8297 Šentjanž

81

16,00

11

 

suho

Perko Jože

Marendol

Šentjanž 84, 8297 Šentjanž

80

16,00

11

 

suho

Kmetič Janez

Zagrad

Sopota 26, 1414 Podkum

65

16,00

11

 

suho

Karlič Brane

Gabrijele

Gabrijele 51/a, 8296 Krmelj

78

16,00

11

 

suho

Milan Jamšek

Kamenško

Kamenica 7, Šentjanž

57

15,97

16

 

suho

Rebolj Jože

Stražberk

Gorenje Jesenice 14, 8232 Šentrupert

73

15,97

16

 

suho

Repovž Boštjan

Bojnik

Šentjanž 24/a, 8297 Šentjanž

88

15,97

16

 

suho

Perko Andrej

Marendol

Šentjanž 84, 8297 Šentjanž

68

15,93

19

 

suho

Štih Toni

Kamenško

Kamenica 10, 8297 Šentjanž

70

15,93

19

 

suho

Jevševar Milan

Rovinje

Šentjanž, 8297 Šentjanž

74

15,90

21

 

suho

Knez Peter

Kamenško

Koludrje 3, 8297 Šentjanž

77

15,90

21

 

suho

Kmetič Franci

Zagrad

Svibno 37, 1433 Radeče

64

15,90

21

 

suho

Livk Zvone

Vinji vrh

Šentjanž 88, 8297 Šentjanž

89

15,87

24

 

suho

Bale Stane

Svrževo

Šentjanž, 8297 Šentjanž

90

15,83

25

 

suho

Zupan Miro

Vrhe

Krmelj, 8296 Krmelj

93

15,83

25

 

suho

Jankovič Edo

Vrhek

Krmelj 43/a, 8296 Krmelj

87

15,73

27

 

suho

Strnad Ivan

Breško

Šentjanž 89, 8297 Šentjanž

66

15,67

28

 

suho

Keber Branko

Kamenško

Birna vas 13, 8297 Šentjanž

71

15,60

29

 

suho

Jevševar Rudi

Hrušice

Vrhovo 53,   Vrhovo

76

15,50

30

 

suho

Zavrl Milan

Hrušice

Brunk, 8297 Šentjanž

92

15,43

31

ROSE - žametna črnina

suho

Špolar Franci

Apnenik

Ravnik 85, 8232 Šentrupert

95

16,44

1

ROSE - modri pinot

suho

Repovž Jože

Breško

Šentjanž, 8297 Šentjanž

96

16,88

1

Žametna črnina

suho

Repovž Viktor

Veliki vrh

Dolenji Boštanj 41/c, 8294 Boštanj

97

16,16

1

 

suho

Jože Zupan

Bržane

Podboršt 9, 8297 Šentjanž

98

15,94

2

 

suho

Sotlar Milan

Murnce

Hinje 1, 8297 Šentjanž

99

15,82

3

Dolenjsko rdeče

suho

Zupan Gašper

Bržane

Podboršt 9, 8287 Šentjanž

104

16,38

1

 

suho

Borštnar Milan

Jeperjek

Vrhek 30, 8295 Tržošče

101

16,30

2

 

suho

Zvonar Miro

Murnce

Leskovec v Podborštu 1, 8297 Šentjanž

102

16,02

3

 

suho

Bale Peter

Svrževo

Šentjanž 37, 8297 Šentjanž

103

15,94

4

 

suho

Sotlar Milan

Murnce

Hinje 1, 8297 Šentjanž

105

15,86

5

Modri pinot

suho

Starina Jani

Zagrad

V Gaju 1, 1433 Radeče

106

17,10

1

 

suho

Renko Anton

Zagrad

Zagrad 10/b, 1433 Radeče

107

17,03

2

Portugalka

suho

Repovž Boštjan

Bojnik

Šentjanž 24/a, 8297 Šentjanž

108

16,30

1

Dornfelder

suho

Jevševar Rudi

Hrušice

Vrhovo 53,   Vrhovo

109

16,80

1

Modra frankinja

suho

Kmetič Janez

Zagrad

Sopota 26, 1414Podkum

114

17,87

1

 

suho

Keber Branko

Kamenško

Birna vas 13, 8297 Šentjanž

118

17,83

2

 

suho

Vidmar Miro

Ivandol

Krmelj 82, 8296 Krmelj

112

17,80

3

 

suho

Jevševar Rudi

Hrušice

Vrhovo 53,   Vrhovo

120

17,63

4

 

suho

Repše Andrej

Kamenško

Birna vas, 8297 Šentjanž

142

17,63

4

 

suho

Špolar Franci

Apnenik

Ravnik 85, 8232 Šentrupert

110

17,57

6

 

suho

Jazbec Stanislav

Hrušice

Šentjanž 71/c, 8297 Šentjanž

111

17,50

7

 

suho

Repovž Viktor

Veliki vrh

Dolenji Boštanj 41/c, 8294 Boštanj

115

17,50

7

 

suho

Vidmar Zvonko

Gabrijele

Gabrijele 44, 8296 Krmelj

117

17,50

9

 

suho

Ručman Boštjan

Kamenško

Krmelj 90, 8296 Krmlej

126

17,47

10

 

suho

Bec Rudi

Kamenško

Krmelj 86, 8296 Krmelj

139

17,47

10

 

suho

Tori Vinko

Orehovica

Štajngrob 20, 8297 Šentjanž

125

17,43

12

 

suho

Pavlin Bojan

Malkovec

Gabrijele 27, 8296 Krmelj

122

17,40

13

 

suho

Zupan Jernej

Bržane

Podboršt 9, 8297 Šentjanž

129

17,37

14

 

suho

Perko Jože

Marendol

Šentjanž 84, 8297 Šentjanž

121

17,30

15

 

suho

Borštnar Milan

Jeperjek

Vrhek 30, 8295 Tržišče

124

17,30

15

 

suho

Jamnik Stanko

Breško

Štajngrob 3, 8297 Šentjanž

123

17,17

17

 

suho

Repovž Jože

Breško

Šentjanž, 8297 Šentjanž

134

17,17

17

 

suho

Justinek Damjan

Rovinje

Šentjanž 18, 8297 Šentjanž

119

17,17

17

 

suho

Markovič Sandi

Zagrad

Zagrad 19/a, 1433 Radeče

113

17,10

20

 

suho

Strnad Ivica

Breško

Šentjanž 89, 8297 Šentjanž

116

16,70

21

 

suho

Bunderšek Toni

Svrževo

Kladje pri Krmelju 10/a, 8297 Šentjanž

128

16,60

22

Modra frankinja - 2012

suho 2012

Jamšek Milan

Kamenško

Kamenica 7, 8296 Krmelj

143

18,23

1

Modra frankinja - barrique 2012

suho

Repovž Andrej

Bržane

Šentjanž 86, 8297 Šentjanž

144

18,13

1

Modra frankinja - barrique 2011

suho

Špolar Franci

Apnenik

Ravnik 85, 8232 Šentrupert

145

18,37

1

Penina

rose - suho

Erman Stane

Gaj

Šentjanž 92, 8297 Šentjanž

147

18,04

1

 

bela - suho

Erman Stane

Gaj

Šentjanž 92, 8297 Šentjanž

146

17,80

2

 

 

 

 

 

 

 

©SM