Zaključni govor

20 let DVŠ

Naj mine današnji dan tako, da se ga bomo radi spominjali. Naj mine tako, kot smo si ga želeli in zaslužili. Naj damo danes vedeti vsem, da spoštujemo, kar so nam zapustili naši očetje. Še več, storili smo vse, da bi njihovo delo nadgradili.

In zato je bilo pred 20 leti ustanovljeno vinogradniško društvo.

Danes z zanimanjem in ponosom  listamo po letnih poročilih, ki nam povedo, kaj smo delali v teh letih. 6 predsednikov društva: Livk Zvone, Milan Jamšek, Bruno Bregar, Ivica Strnad, Bec Rudi in Renata Kuhar smo skupaj z mnogimi člani oblikovalo zgodbo, za katero si  želimo, da bi se uspešno nadaljevala tudi v prihodnje. Trenutno šteje naše društvo 163 članov.

Pogled se ustavi na prvih straneh zbornika, ki je bil narejen ob 10 letnici delovanja.

Pisalo se je leto1997, ko se je skupina mož odločila ustanoviti društvo vinogradnikov Šentjanž. Vedeli so, da bodo le na takšen način lahko prišli do številnih dodatnih znanj in lažje sledili zahtevam modernega časa tudi v vinogradništvu, še bolj pa v  kletarjenju. V želji po novih izzivih  so želeli slediti tistim društvom, ki so ta korak storili že pred njimi. Zadani cilji so kmalu začeli  dajati prve rezultate, katerim so sledili še mnogi, kateri so morda danes, po dvajsetih letih že skorajda samoumevni.

Morda se premalokrat spomnimo začetkov, ko je bilo spreminjanje starih navad in osvajanje novih znaj zagotovo ena težjih nalog. Vinogradniki so se soočali z novimi pristopi, ki so zahtevali tudi ustrezno opremo v kleteh. Društvo je nabavilo prve merilne naprave in filter, organiziralo številna predavanja z priznanimi vinarskimi strokovnjaki, organizirali so se kletarski in degustacijski tečaji.

Potrebno je bilo znanje o fitofarmacevtskih sredstvih. Morda smo takrat bolj malo verjeli, da se nekoč res ne bo dalo ničesar v zvezi s škropivi kupiti brez tega izpita.

Svoja znanja smo nadgrajevali iz leta v leto in se kasneje odločili za degustacijske treninge z lastnimi vini, ki jih imamo v zimskem času. Vsa ta znanja so se in se še vedno obilno vračajo v obliki kvalitetnih vin v naših zidanicah in posledično tudi z izjemnimi rezultati na raznih ocenjevanjih. Ponosni smo, da sodimo v sam vrh v ZDVD po osvojenih medaljah, tako zlatih kakor tudi velikih zlatih in prvakih sort. Zanimivi so podatki prvega ocenjevanja, ko je bilo danih na Teden cvička na ocenjevanje malo število vzorcev, a le eden ni dobil medalje, in podobno se je dogajalo tudi v vseh naslednjih letih.

Res pa je, da je vložene veliko pozornosti prav v meritve vin in lastna senzorična ocenjevanja. Društveno ocenjevanje vin je vedno od vsega začetka zelo skrbno pripravljeno. Vedno povabimo ugledne predsednike komisij, ki zagotavljajo verodostojnost ocen.

Vključevanje v zvezo se je začelo že v samem startu društva in tako se aktivno vključujemo že polnih 20 let. Predsedniki našega društva smo v zvezi zagotovo dali vsak svoj viden doprinos, saj se je vsak po svoje trudil za ugled društva, kakor tudi za uspeh zveze. Dve cvičkovi princesi, Vesna Perko in Jasmina Podlesnik ter ambasador cvička Erman Stane so nam v ponos, kakor tudi v spodbudo, da nam manjka samo še kralj.

V letih ko se je društvo že dodobra opremilo s potrebnimi znanji, pa so prišli tudi časi ko so si zaželeli imeti svoj društveni hram , ki je zagotovo največji dokaz trdega skupnega dela. Koliko veselja in lepih dni preživetih z njim je bilo  na Tednih cvička in ob različnih drugih priložnostih, zagotovo veste mnogi med vami. Da pa smo ga spravili tudi na Grad Sevnica na enega prvih festivalov modre frankinje pa je še posebna zgodba. Naši vinogradniki so bili tudi sicer med pobudniki grajskega vinograda. Kasneje smo si učni vinograd z 32 različnimi sortami grozdja zasadili kar sredi Šentjanža. Krona tega vinograda pa je potomka najstarejše trte z Lenta, ki se ob skrbni negi našega ambasadorja že izjemno lepo rodila.

Ureditev društvenih prostorov se je pričela še pred nastankom vinograda. V lanskem letu smo obnovili tudi staro vinogradniško opremo, ki nam lepša zunanji pogled na prostore, sode pa tudi s pridom uporabljamo za pogostitve.

Osnovna naloga predsednikov je bila skozi vsa leta izobraževanje, vsak izmed nas pa je uvedel tudi kaj novega na področju širšega druženja, kot na primer blagoslov mošta, vinogradniški pohod, postavitev klopotca, letne ekskurzije, Martinov koncert, seveda pa nikoli ne manjkamo na tednu cvička in sodelujemo z društvi v zvezi.

Če morda izpostavim prav vinogradniški pohod, ki vključuje večino naših vinskih goric in je razdeljen na tri trase, ki se vsako leto menjujejo. Izjemna pripravljenost gostiteljev na trasah vedno znova preseneča.

Društvo je povezano tudi s krajem in občino. Tako smo že večkrat sodelovali predvsem s hramom in našimi vini na raznih prireditvah. V čast si štejemo, da lahko aktivno sodelujemo pri izboru županovega, ki ga organiziramo pod pokroviteljstvom župana in občine Sevnica. Med štirimi društvi je že dvakrat prejelo ta laskavi naziv tudi vino našega člana.

Kaj pomeni dobro medsebojno sodelovanje pa se je pokazalo tudi sedaj ob pripravi na 20-letnico saj nam je osnovna šola na široko odprla svoja vrata, dobrodošla je finančna podpora KS, svoje pa so dodali tudi gasilci in gostilna Repovž.

Ob različnih priložnostih, ki so povezana z druženjem, pa so za nas nepogrešljivi tudi naši društveni pevci. Prav oni so naši veliki ambasadorji, saj s številnimi nastopi po Sloveniji širijo dober glas našega društva in kraja.

Da pa smo prepoznavni tudi na drugih prireditvah, pa je bil ob 10 letnici razvit tudi društveni prapor.

Spoštovani člani društva, morda se niti ne zavedamo, koliko nam je dalo društvo skozi vsa ta leta medsebojne povezanosti, ko smo nesebično delili znanje med seboj in se veselili skupnih uspehov. Zavedamo se, da ni bilo vedno lahko in da se društvo zagotovo ne bi obdržalo brez nekaterih izjemnih posameznikov, ki so darovali nešteto ur za naše skupno dobro.

Zavedati se je potrebno časov, ki niso več naklonjeni prostovoljnemu delu, časov, ko je težko najti še kaj zares zanimivega in kvalitetno peljati vse aktivnosti, ki so se porodile skozi 2 desetletji.

Toda danes je čas za praznovanje, za pogled na prehojeno pot in čas da se vprašamo, kaj si želimo v prihodnje. V dvajsetih letih se je obrnilo tisočletje, spremenili načini rezatve in kletarjenja. Potrebno bo slediti novim trendom in potrebno bo vzgojiti mlade, ki bodo nadaljevali naše delo. To je naloga vseh nas, dragi prijatelji vinogradniki, od koder koli ste že prišli. In če nam to uspe, se bomo lahko veselili obletnic tudi v naslednjih desetletjih.

Hvala ker ste z nami.