Zahvala

Zahvala

 

Če se dan lovi zjutraj, se leto lovi spomladi, zato smo že  februarja sprejeli dogovor, da ob 20-letnici delovanja pripravimo koncert za širšo javnost, na katerem bo nastopil Hišni ansambel Avsenik. Prav simbolično smo želeli povezati 2 pokrajini.

Na slavnostni seji, kjer smo pregledali 20-letno delovanje, nas je popeljala v svet glasbe na citrah Neža Simončič iz Boštanja. Prepevali pa so tudi naši Društveni pevci. Lepo je bilo deliti zgodbo o uspehu s prijatelji. Poleg nekaterih domačih društev nas je počastilo tudi 16 društev vinogradnikov ZDVD, seveda pa so bili povabljeni tudi vsi člani društva DV Šentjanž.

Uspešno smo pripravili končno podobo prizorišča koncerta, za katero je poskrbela številna ekipa vinogradnikov, katero je vodil Branko Keber.

Za podporo praznovanja 20-letnice delovanja DV Šentjanž se želimo zahvaliti donatorjem in sponzorjem, ki so podprli naš projekt: Armat projekt, Krajevna Skupnost Šentjanž, Občina Sevnica, Gradbeni inženirig Urbing d.o.o.-Urbič Jože, Gradbeništvo Bergant Franci, Štih Jože, Ključavničarstvo  Bartolj Marjan, Pungerčar Janez s.p, Gostilna Repovž, Kmetič Jani, Gasilsko društvo Šentjanž, Gradbena mehanizacija Slapšak, ATG Zupan Miran, Vodišek Nada, Terraplant, Andrej Repše,  Boko Senica, KŠTM, Magma Media Matej Zabukovec. Osnovni šoli Šentjanž se zahvaljujemo za gostoljubje in koriščenje prostorov. Posebna zahvala velja darovalcema vina Karlič Branetu in Andreju Repše.

Veselo je bilo tudi po končanem koncertu, saj so nad vsemi pričakovanji z dobrotami obložile mize žene naših vinogradnikov. Prav veselo smo se sestale in naredile veliki načrt za pogostitev, za katero sta bila zadolžena Sabina Bunderšek in Danijel Kranjc.

Hvala tudi firmi Armat za prevoz stolov in KS Tržišče, kjer smo si sposodili slabo polovico stolov.

Ves čas pa smo lahko uživali tudi ob umetninah Art-eka Šentjanž, ki so s svojo postavitvijo razstave v telovadnici obogatili podobo dvorane, za kar se iskreno zahvaljujemo Turističnemu društvu Šentjanž.

Hvala tudi Društvenim pevcem za nastop.

Želimo se zahvaliti tudi Igorju Jevševarju, ki je poskrbel za mnoge nevidne stvari, Stanetu Ermanu za prevoz hrama in pripravo penine, s katero smo nazdravili po končani slavnostni seji in Gostilni Repovž za lepo pripravljeno pogostitev.

Veliko imen bi še lahko naštela, a naj zaključim z eno veliko zahvalo vsem, ki ste pripomogli, da je bila končna podoba našega praznovanja takšna.

Podobo programa pa sta z vodenjem in lastnimi besednimi vložki soustvarjali voditeljici Vesna Perko in Tjaša Repše. Hvala obema in iskreno povabljeni tudi za nadaljnje sodelovanje.

Renata Kuhar