Občni zbor DVŠ

Društvo vinogradnikov Šentjanž

Datum: 10. 3. 2018

Dolenjc pa mora znati

svoj vinograd obdelovati.

Če tega ne bi znal

bi cviček zaman drugje iskal.

(ljudski pregovor)

Predmet: Vabilo na letni občni zbor Društva vinogradnikov Šentjanž

 

Spoštovani!

 

Skladno z 11. členom Statuta Društva vinogradnikov Šentjanž in sklepom Upravnega odbora društva sklicujem letni občni zbor Društva vinogradnikov Šentjanž, ki bo v soboto, 17. marca 2018, ob 18. uri v Kulturnem domu Šentjanž.

 

  1. Občni zbor – predlagamo naslednji dnevni red:

1.1.            Otvoritev občnega zbora in pozdravna beseda predsednice

1.2.            Izvolitev organov občnega zbora: delovnega predsedstva, verifikacijske komisije, zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika

1.3.            Potrditev dnevnega reda

1.4.            Poročilo o delu društva v letu 2017- predsednice, blagajnika in nadzornega odbora

1.5.            Razprava po poročilih

1.6.            Poročilo verifikacijske komisije

1.7.            Potrditev poročil

1.8.            Plan dela za leto 2018

1.9.            Potrditev višine članarine za leto 2018

  1. Pozdrav in beseda gostov
  2. Razglasitev rezultatov in podelitev priznanj z društvenega ocenjevanja vin
  3. Pogostitev in druženje ob dobri kapljici

Občni zbor bo vodila 11. cvičkova princesa Vesna Perko, s svojim ubranim petjem pa ga bodo popestrili pevci Društva vinogradnikov Šentjanž.

Vljudno vabljeni!

                                                                                                                      Predsednica društva

       Renata Kuhar