Ukrepi po toči

Ukrepi po toči

Tudi letos žal neurja s točo ne prizanašajo. Marsikje je v teh dneh klestila toča. Veliko pozornost je potrebno nameniti zdravstvenemu stanju grozdja in poškodbam grozdja zaradi insektov. Manj poškodovano grozdje naj se potrga, kjer pa so poškodbe listja in grozdja izdatnejše, pa je potrebno rigorozno ukrepanje.

Trta potrebuje za dozorevanje grozdja in lesa zdravo listno površino. Predvsem v vinogradih, kjer je grozdje z listjem zelo poškodovano, to pomeni več kot 70 - 80 %, bo potrebno velik del grozdja odstraniti, da bo trta sposobna dozoreti les do te mere, da bo prezimil in ne bo pozebel. V nasprotnem primeru sicer tvegamo tudi možnost izgube trt zaradi nedozorelosti lesa in zimske pozebe.

Vinogradnikom svetujemo natančen pregled vinograda po toči. Predelava grozdja po toči naj bo čim hitrejša z večjo uporabo žvepla; 1,4 dl 5-6 % raztopine žveplaste kisline na 100 l mošta (70 mg SO2/l) za preprečevanje oksidacije in mikrobiološkega delovanja in ostro razsluzenje. Poškodovanega grozdja ne maceriramo. V moštu uporabimo kombinacijo aktivnega oglja in bentonita, čez eno uro pa dodamo želatino. Lahko pa dodamo tudi kombinacijo PVPP, želatine in čez 1 uro bentonit. Po 1-2 dneh mošt pretočimo v vrelno posodo in dodamo dobro razmnožen vrelni nastavek selekcioniranih kvasovk. V primeru uporabe botriticida, kjer še ni potekla karenca, lahko nastopijo težave zaradi nedelovanja kvasovk. Zato moramo biti še toliko bolj pozorni na pričetek fermentacije (po 24 urah po dodatku kvasnega nastavka). V primeru nedelovanja kvasovk, je potrebno pripraviti večjo količino kvasnega nastavka z bayanus kvasovkami, da fermentacija prične čim prej. Bodimo natančni pri trgatvi in pri predelavi v kleti ter poskrbimo za visok nivo higiene.