Zaključna dela v društvenem vinogradu

8Verjetno smo opravili zadnja dela v našem društvenem vinogradu pred trgatvijo. Vršičkamo, ko preneha močna rast mladik (avgusta). Prezgodnje vršičkanje zakasni dozorevanje grozdja in vpliva na močnejšo rast zalistnikov ali celo na zvrstitev zimskih očes na nedozoreli mladiki. Če na vršičkani mladiki poženejo močni zalistniki, jih piniciramo na dva lista.

Na območjih, kjer je pogosta toča, z vršičkanjem počakamo do konca avgusta ali pa sploh na vršičkamo. Mladike vršičkamo 20 do 30 cm nad normalno visokim kolom oziroma 30 do 50 cm nad najvišjim parom žic.Na višino vršičkanja vplivajo tudi vremenske razmere. V suhih letinah vršičkamo bolj v živo, v normalnih letinah pa bolj na dolgo. Vršičkanje je obvezno pri nižjih vzgojnih oblikah in ozkih medvrstnih razdaljah in pri bujnih sortah. 

Po vršičkanju je prišlo, drugi dan, nekaj več vinogradnikov in smo "omrežili" vse naše trte, tudi potomko najstarejše trte na svetu. Torej, sedaj čakamo samo še na trgatev v upanju, da ne bo toče in da bo naš pridelek količinsko podoben številu trt. 

Pa vidimo se na trgatvi, ali ne? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12