Zgodovina

Pred dobrimi desetimi leti je na nekem druženju padel predlog, da bi v Šentjanžu ustanovili društvo vinogradnikov in 26. oktobra 1997 je 11 zagnancev to društvo res registriralo. V enajstih letih se je število 15 desetkrat pomnožilo, saj ima društvo danes že več kot 160 članov, kar je dokaz, da je bila takratna odločitev pravilna. Namen ustanovitve je bil predvsem izobraževanje, tako teoretično kot v praksi. Organizirana so bila predavanja za začetnike, kasneje pa tudi za resnejša in zahtevnejša področja vinogradništva. Veliko izobraževanj je bilo tudi praktičnih, na terenu, v vinogradu. Na številnih strokovnih ekskurzijah smo videli in doživeli veliko novega. Društvo vinogradnikov Šentjanž je bilo, je in bo pravo društvo za vsakogar, ki bi rad izvedel ali se naučil, kako pridelati dobra vina in taka s pravilnim kletarjenjem tudi obdržati.

V Šentjanžu v zadnjih letih pijemo odlična vina in za to ima zasluge tudi Vinogradniško društvo Šentjanž.

Ustanovitelji (od desne proti levi): Repše Andrej, Bale Stane, Revinšek Franci, Repovž Jože ml.,  Bec Rudi, Jazbec Stanislav (prvi blagajnik), Livk Zvone (prvi predsednik), Skoporc Jože (Kletar),  Prijatelj Nande, Repovž Stane (prvi tajnik) in Milan Sotlar.