Društveno ocenjevanje vin in še kaj

3Počasi se zaključuje aktivno kletarjenje in v teh dneh, ko potekajo društvena ocenjevanja vin, je zagotovo marsikdo od vinogradnikov še enkrat preveril kvaliteto svojih vin v kleti in odnesel na društveno ocenjevanje vin v Šentjanž najboljše, kar premore.

Že društveni degustacijski treningi, ki so potekali zadnja dva meseca, so napovedovali, da se letos lahko znova obetamo lepih donegovanih vin tudi v našem društvu, ki iz leta v leto dosegajo boljše rezultate.

Zbiranja vzorcev ni zmotila niti zimska idila, pa se jih je kljub temu zbralo kar 144, namenjenih za ocenjevanje, ki se je izvedlo v soboto 23. februarja 2013.

22 članska delovna ekipa, med njimi 14 ocenjevalcev, so imeli zahtevno delo, katerega so tudi odlično opravili.

Po končanem ocenjevanju smo prisluhnili komentarjem predsednikov komisij gospe Katarini Merlin, ki je vodila ocenjevanje dolenjsko rdečih in vseh belih vin, ter gospodu Stanetu Ermanu, ki je vodil ocenjevanje vseh preostalih rdečih vin.

Med belimi so bila zelo pohvaljena predvsem dolenjska bela vina, ki so bila zelo bogata, polna, pitna in všečna vina, s prisotnostjo sadnega okusa. Tudi izbori so bili zanimivi, vendar se je v njih pogrešalo malo več karakterja. Tudi nekatere posamezne sorte so bile zelo bogate in všečne.

Med rdečimi sortami so presenečali zelo lepi cvički, saj jih je bilo kar petina ocenjenih z oceno nad 16.00. Modre frankinje letnik 2012 so bile zelo zanimive, med tem, ko imajo starejši letniki še vedno malce več grobosti in kislin, kot se pri njih pričakuje.

Tudi ostale rdeče sorte so bile vredne svojega imena in lepe ocene so to še dodatno potrdile.

Med cvički sta bila prekategorizirana v dolenjsko rdeče le dva vzorca, je pa bilo skupaj izločeih 16 vin, to je 11%, kar je manj kot lansko leto in kot je bilo opaženo pri drugih društvih, ki so že opravila ocenjevanje. Vzrok za izločitev so bili: predvsm prisotnost bekserja ( H2S ), oksidacija in previsoka vrednost SO2.

Zadovoljni z opravljenim delom smo ob zasluženi malici imeli možnost prisluhniti tudi mnenju gostov, ki so bili v ocenjevalni komisiji in jih tudi skupaj prekomentirali.

Presenečeni nad dobrimi vini, pestrostjo izbora vin, kot so bili različne sorte, suha, polsuha polsladka in sladka, so priznavali, da takšno raznolikost in ob enem kvaliteto vseh le redkokdaj doživijo na društvenih ocenjevanjih.

Delo društva pa se s tem niti za malo časa ne bo prenehalo, kajti v polnem teku so že priprave na občni zbor, na katerem bodo podeljena tudi odličja najboljšim. Že sedaj pa iskrene čestitke in pohvale vsem, ki s svojim trudom in znanjem dvigujete kvaliteto vin in s tem ponos društvu, ki slovi prav po osvojenih medaljah na Cvičkariji že kar nekaj let kot najboljše društvo na Dolenjskem.

Vse tiste, ki boste prijeli priznanja pa že sedaj vabimo, da se v čim večji meri odzovete in oddaste vzorce na ocenjevanje vin na 41. Tednu cvička, ki bo potekalo v začetku maja.

Renata Kuhar

1 2 44 6 75 817 1518 199 10 1312 2021 2219 24